Avís legal

avis-legalAvís Legal

El lloc web www.vitraris.cat i els domini vitraris.cat corresponen a Grup Vitraris, amb NIF ———-, domicili a Vidreres i correu electrònic grup@vitraris.cat

Propietat intel·lectual i industrial
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen al titular, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. vitraris.cat presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença als titulars, que es reserven el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.vitraris.cat (framing).

Responsabilitat sobre els continguts
Els titulars del lloc web es reserven el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Els titulars no seran responsables de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Utilització de cookies
Els titulars informen que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament i que no recullen cap dada de caràcter personal.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament la legislació espanyola. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre i en cas de litigi, aquest és resoldrà en els Jutjats de Girona.

Comparteix-lo