Ben aviat programarem una sortida per fer l’itinerari Salvador Espriu a Arenys.